لحظه های کاغذی

داستان از آنجا شروع شد که تو اسمه تمام هرزگی هایت را آزادی گذاشتی . . . و من از آنجا بی غیرت شدم که

عکسهای دختر16ساله آمریکایی که شبیه باربی است

http://afshinh1.blogsky.com

http://afshinh1.blogsky.com

http://afshinh1.blogsky.com
http://afshinh1.blogsky.com
http://afshinh1.blogsky.com
 
http://afshinh1.blogsky.com
http://afshinh1.blogsky.com
http://afshinh1.blogsky.com
http://afshinh1.blogsky.com
 
 
 


 
http://afshinh1.blogsky.com
 

 

http://afshinh1.blogsky.com
http://afshinh1.blogsky.com
http://afshinh1.blogsky.com
http://afshinh1.blogsky.com
 
http://afshinh1.blogsky.com

http://afshinh1.blogsky.com
http://afshinh1.blogsky.com
http://afshinh1.blogsky.com
 

http://afshinh1.blogsky.com
 

[ شنبه یکم بهمن ۱۳۹۰ ] [ 16:32 ] [ #ورتا* ] [ ]